top of page

Instalacje wewnętrzne

W ramach robót instalacyjnych oferujemy:

  • montaż instalacji centralnego ogrzewania we wszystkich dostępnych na rynku technologiach

  • montaż instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej

  • montaż instalacji kanalizacyjnej

  • wykonanie instalacji gazowych spawanych, lutowanych, zaciskowych wraz z projektem

  • montaż systemów solarnych oraz pomp ciepła

  • montaż kotłów węglowych, gazowych oraz olejowych

  • wykonanie instalacji przemysłowych

  • wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

bottom of page