top of page

Prace ziemne

Oferujemy usługi z zakresu robót ziemnych:

  • wykopy, 

  • przekopy, 

  • korytowanie, 

  • niwelacja terenu, 

  • wymiana gruntu, 

  • czyszczenie rowów, 

  • zasyp fundamentów, 

  • załadunek ziemi i gruzu, 

  • usługi pomocnicze.

bottom of page