top of page

Przeciski pneumatyczne oraz wbijanie rur stalowych w technologiach bezwykopowych

 

PHU WOD-KAN Grzegorz Jaworowski zajmuje się wykonywaniem przebić pneumatycznych pod przeszkodami terenowymi  np. pod jezdniami, chodnikami, torami kolejowymi, ciekami wodnymi, nasypami itp.

Wykonujemy przyciski metodą pneumatyczna (kret).

Technologia przebić pneumatycznych znacząco ogranicza koszty związane z realizacją inwestycji wymagających przekraczanie ww. przeszkód.

Oferujemy przyciski polegające na wbijaniu rur stalowych

o średnicach od 80mm do 315mm oraz przebicia do 315mm przy użyciu rozszerzacza montowanego na przebijaku pneumatycznym.

bottom of page